Monday, September 13, 2010

Kung magpagwapo, ingnon nga presko... kung magpabaduy ingnon walay ayu;

Kung mutabok ug kuptan ang kamot ingnon nga taktika... kung dili sad kuptan, dili gentleman;

Kung magpadala'g buwak ug tsokolate ingon style sa uban babae... kung dili sad magpadala, dayon pangluod kay walay gugma;

Kung magyawyaw unya morason ka, masuko... kung dili sad ka motingog, mosamot ang kasuko;

kung malate ka, grabe ang kasaba... Kung sila malate, nagpagwapa;

unya moingon dayon nga cool-off usa ta,

kung dili ka musugot, mangisog... ug kun musugot ka, maglagot...

5 comments:

Post a Comment